T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

ana sayfa kurum tanıtımı teşkilat şeması iletişim portal ana sayfa arama

MERKEZ ERİŞİMLİ TAŞRA OTOMASYON SİSTEMİ (METOP ) hakkında...

        Genel Müdürlüğümüz ile Muhakemat Müdürlüklerimizin öncelikle evrak, dosya ve dava süreçlerinin takip, denetim ve dava hizmet kalitesini yükseltmeye yönelik olarak tasarlanan; nihai hedefte Ülkemizin e-hazine dava portalına dönüşebilecek esneklikte geliştirilmiş; teknolojik olarak ise Oracle 9i Database ve Aplication Server alt yapısı üzerinde en son java platformlarında (J2EE) geliştirilen n-tier mimariye sahip, çok yönlü olarak INTERNET / INTRANET / EXTRANET üzerinden çalışabilen web tabanlı bir e-Kurum Sistemidir.

        Çalışmalarına 2001 yılında başlanılan ve hizmete girdiği 16/12/2002 tarihinde ilk olarak 6 İl (Ankara,İstanbul,İzmir,Adana,Manisa,Aydın) Muhakemat Müdürlüğümüzde, Ocak 2006 tarihinden itibaren ise 81 İl Muhakemat Müdürlüğümüzün tümünde faaliyete geçirilmiş ve Aralık 2006 itibari ile 1.500.000 evrak, 300 bin civarında dava dosyası on-line olarak işlenmiştir. 2007 yılında 71 İlçe Hazine Avukatlığımızın da sisteme dahil edilmesi ve diğer ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile METOP'un entegrasyonu, dava denetim ve kalite süreçlerinin uygulamaya alınması için çalışma başlatılmıştır. Tüm teşkilatımızın tam otomasyonu ile birlikte e-doküman, e-arşiv ve vatandaş odaklı e-hazine dava portalı çalışmaları başlatılacaktır.

HBS ve METOP ekibi, belirli bir yol aldığının ve daha çok uzun bir yolunun olduğunun sabrı ve dirençli bilincindedir.

HBS ve METOP'un güncellenmesi günlük ve on-line olarak gerçekleştirilmektedir.

Saygılarımızla.

BAHUM-BİM

 
ana sayfa           kurum tanıtımı           teşkilat şeması           iletişim           portal ana sayfa